Om Kjellbergs Revisionsbyrå

Om Kjellbergs Revisionsbyrå

En ansvarstagande Revisionsbyrå

Kjellbergs Revisionsbyrå är en lokal och personlig revisionsbyrå i Trollhättan som hjälper stora som små företag med allt inom rådgivning, redovisning och revision. Vi startade verksamheten 2003 och försöker att leva upp till ambitionen att vara ”mer än en revisionsbyrå”. Naturligtvis ska vi se till att redovisningen sköts ordentligt, att alla lagar följs och att företagen drivs professionellt men samtidigt vill vi ge våra kunder funktionen som rådgivare och ”bollplank”.

Mer än 90% av alla företag i Sverige är ägarledda familjeföretag. Dessa drivs av starka entreprenörer och personer som ägnar sitt liv åt sina företag. För alla dessa företag och företagare är ”revisorn” en viktig resurs. Tack vare över 30 års erfarenhet inom redovisning och revision kan vi på Kjellbergs Revisionsbyrå avlasta dig som också brinner för ditt företag, genom att se till att bokföringen stämmer, skattelagstiftningen följs och att årsredovisningen lämnas in i tid.

Förutom den traditionella revisorsrollen ser vi personlig rådgivning och konsultation som en naturlig del av ett revisionsuppdrag. Ambitionen är att ge våra kunder god service där den lagstadgade revisorsrollen kombineras med rådgivning och aktivt engagemang.

Vi på Kjellbergs Revisionsbyrå anser att kontinuitet och långsiktighet i samarbetet är en investering som ger trygghet. Revisorns kunskap om företaget och företagarens situation byggs upp över tiden och relationerna mellan revisionsbyråns medarbetare och kunder blir både personliga och starka. Därför tror vi att ägarledda företag trivs bäst hos en ägarledd revisionsbyrå.

Vi är medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare

Vill du veta mer om vårat arbete, eller boka ett
möte med oss, ta och kontakta oss