Redovisning

Redovisning

Bokföring och redovisning nära dig

Enligt svensk lag är alla organisationer och privatpersoner som bedriver någon form av näringsverksamhet redovisningsskyldiga. Det innebär rent konkret att ditt företag måste bokföra och redovisa samtliga transaktioner som sker i företaget, och varje år upprätta ett bokslut där man på ett överskådligt sätt kan se hur företagets ekonomiska situation ser ut.

För att säkerställa en hög kvalitet är vi på Kjellbergs Auktoriserade Redovisningskonsulter. Detta genom Sveriges Redovisningskonsulters Förbund som auktoriserar och utför kvalitetskontroll för såväl byrån som de anställda konsulterna.

Idag finns en rad olika datorprogram som underlättar den löpande redovisningen. Dock är det ytterst viktigt att bokföringen sker på rätt sätt och enligt så kallad god redovisningssed. Det är här som vi gärna hjälper till. Om du är minsta osäker på hur bokföring går till eller vilka konton som ska användas för olika transaktioner – kontakta oss, så det blir rätt från början. Om något skulle bli fel kan det innebära att resultatet blir missvisande och allt måste gås igenom på nytt, vilket både tar tid och kostar pengar.

Vi på Kjellbergs Revisionsbyrå i Trollhättan hjälper gärna till med din redovisning och bokföring, oavsett om företaget är litet som stort. Vi ger även tips och råd på hur du förenklar din redovisning och får mer tid över till annat.

Vill du veta mer om vårat arbete, eller boka ett
möte med oss, ta och kontakta oss